lekträning


Vi erbjuder lekträning för barn inom Autismspektrum.
Vårt specialanpassade lekrum finns i Malmö på Ön.

Ett lekträningstillfälle är 60 minuter och barnet är då tillsammans med en Allt om Autismutbildad lekspecialist som tränar med våra vertyg inom kommunikation, ögonkontakt, socialt samspel och mycket mer. Vi följer barnets och familjens behov och utmaningar. Alla barn är olika!
 
Välkommen att kontakta oss för mer information.


 


Drömmen

Vår stora dröm är att skapa ett ställe ute på landet med naturen nära där vi kan ta emot familjer, barn, undommar och erbjuda lek, aktiviteter, läger, utbildning m.m.

Foto: Markus Kinnunen
Foto: Markus Kinnunen


VAD VI GÖR


Vi jobbar just nu med ett projekt där vi vill ta fram ett nytt förhållningssätt för att förstärka och effektivisera de metoder som används idag. Ett projekt där vi lägger stor vikt vid föräldrarna och de yrkesverksamma samt de övriga i nätverket såsom far och morföräldrar, skolpersonal och andra omkring individen med autism.