Rosmarie

Rosmarie är en av grundarna i föreningen. Hon är verksamhetsutvecklare och har en otrolig förmåga att verkställa saker och ger aldrig upp. Hon är den som samlar allas ideér och gör dem till verklighet. Hon arbetar aktivt som lekspecialist samt utbildar på området sen flera år tillbaka.

Rosmarie är utbildad på Autism Treatment Center of America, Adaptive yoga for mobility disabilities, Original play, Power Dialogues vid Option institute, Hanen, AKKtiv, TAKK, Bildkommunikation m.m. Rosmarie är även mamma till Charlie med autismdiagnos.

Grundare, utbildare & Ordförande
Rosmarie Molin
Mobil: 0736 003651
Mail: rosmarie.molin@gmail.com

Jens

Jens Malmström är sedan augusti 2018 föreningens första Stockholmsbaserade lekspecialist. Utöver leken med barnen erbjuder han samtal till föräldrar som vill bli mer närvarande, lekfulla och effektiva i stödet till sitt barn.

Jens har en son som har autism och har även arbetat som assistent till andra barn med NPF och som utbildare för föräldrar. Han har utbildning  på Autism Treatment Center of America, Power Dialogues vid Option Institute, Zen Coaching, har erfarenhet av HANDLE, Ursprunglig Lek och improvisationsteater.

Till vardags arbetar Jens som familjebehandlare för socialtjänsten. 

Lekspecialist & utbildare
Jens Malmström

Adila

Adila är vår fantastiska lekspecialist och verksamhetsutvecklare.

Hon har arbetat som fritidsledare för personer med funktionsvariation och flera år som elevassistent till barn och unga med autismspektrumtillstånd. 

Adila är även utbildad socialantropolog i både Sverige och USA, samt autism, perceptionshantering, TAKK, AKK. Original play och lågaffektivt bemötande. 

Lekspecialist & verksamhetsutvecklare
Adila Imsirovic
Mobil: 0793 378 664
Mail: adilaims@gmail.com 

Emilia

Emilia är en av Grundarna till föreningen. Hon arbetar aktivit med intensivutbildningarna på Österlen samt utbildar på området sen flera år tillbaka. Hon har ett lugn och en värme som skapar trygghet och förtroende.

Emilia är utbildad på Autism Treatment Center of America, TAKK, Original play, Ursprunglig lek, Power Dialogues & Group leadership training vid Option Institute USA, Adaptive yoga for mobility disabilities och känslohantering. Hon arbetar även som Hälsorådgivare och yogalärare. 

Grundare, föräldrastöd & utbildare 
Emilia Nobel
Mail: emilia@alltomautism.se

Vi tar barnets väg

Allt om Autism tar barnets väg. Vi stöttar autistiska barn och deras familjer med lek och handledning. I vårt specialutformade lekrum möter vi barnen med nyfikenhet, respekt och glädje. Vi utforskar deras värld och bygger relationer. På så sätt skapar vi en effektiv miljö för inlärning genom motivation och lek. Fokus ligger på att utveckla färdigheter som är viktiga för alla att ha i relationer och utbyte med andra människor, t.ex. ögonkontakt, språk, samspel och flexibilitet. Föräldrar inkluderas i träningen och stärks för att kunna leka med sina barn på samma effektiva sätt.

Allt Om Autism har en helhetsvision och erbjuder även aktiviteter som Disneydans och golfträning samt workshops, utbildning och handledning till professionella inom skola och fritidsverksamheter. Allt om Autism finns på Facebook och driver där forum för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar.

Som medlem i Föreningen Allt om Autism stödjer du vårt arbete med att sprida kunskap, förbättra livskvaliten och skapa nya möjligheter för utveckling för barn, unga och vuxna innom autismspektrat.
Föreningen arbetar också med att stödja och utbilda föräldrar och övriga personer i närverket kring barn, unga och vuxna innom autismspektrat.

Föreningen Allt om Autism startades i Februari 2017 med ett syfte att med hjälp av vår passion, entusiasm, vilja och styrka göra en förbättring för målgruppen. Att studera, lyssna och bli medveten om de behov och förändringar som krävs för att förbättra livskvaliten och möjligheterna för barn, unga och vuxna innom autismspektrat.

Med lång erfarenhet och variationsstarka kunskaper inom området besitter vi en unik sammansättning av människor som är stark och handlingskraftig.Sagt om oss


"Jag har fått gåvan att ha fått träffa Rosmarie och Emilia. De är inspirerande människor som brinner för att göra skillnad! Deras metoder utgår ifrån en kombination av intuition, forksning och massor med kärlek som utgör en helhet för de behov som är unika hos varje enskilda barn"

"Jag tycker Workshopen var super bra och fick både nya konkreta tips och nya ideer på hur man kan göra."   

"Jag tycker Workshopen var superbra, de var ett bra upplägg med både övningar och information"

"Ni tar upp allvarliga saker på ett lekfullt och lättsamt sätt"
 


Föreningen allt om autism - Stadgar

Föreningen Allt om Autism skall arbeta för 
- att förbättra situationen för personer med autism och personer med särskilda behov
- att sprida information och kunskap om dessa frågor
- att anordna aktiviteter för personer med autism och personer med särskilda behov
- att utveckla och inhämta kunskap inom området