bli medlem


Stödmedlem: Varför ska jag bli stödmedlem?
Genom att bli stödmedlem medverkar du till att skapa en mer öppen och accepterande omgivning där glädje, välmående och samhörighet är grunden. En stödmedlem är en person med empati, intresse och engagemang för våra frågor.
 
Huvudmedlem: Vad erbjuds till mig som huvudmedlem?
Föreningen Allt om Autism tillhandahåller en samlad kompetens inom området Autismspektrum. Vi erbjuder information, föreningsträffar och utbildning till föräldrar, anhöriga, skola, förskola och hela nätverket. Våra huvudmedlemmar är familjer med barn i autismspektrum och närliggande funktionsvariationer, vuxna med egen diagnos eller närliggande funktionsvariation, närstående till de med funktionsvariation samt yrkesverksamma inom området. Huvudmedlemmen är personen med autism eller särskilda behov.
Dessutom får du som huvudmedlem Inspirationsutskick 6 ggr/ år samt en generös rabatt på Allt om Autisms tjänster så som Hembesök, lekträffar, filmfeedback m.m.
Familjemedlem: Är medlem nr 2,3,4 osv i samma familj som en Huvudmedlem. En familjemedlem har samma medlemsförmåner som en huvudmedlem.

Stödmedlem 100:-/år     Huvudmedlem  200:-/år (personen med funktionsvariation)    Familjemedlem 50:-/ år  

Medlemsavgiften betalas in till Bankgironummer: 5208-3292      Märk betalningen med ditt namn.

Fyll i formuläret