bli medlem


Stödmedlem: Varför ska jag bli stödmedlem?
Genom att bli stödmedlem medverkar du till att skapa en mer öppen och accepterande omgivning där glädje, välmående och samhörighet är grunden. En stödmedlem är en person med empati, intresse och engagemang för våra frågor.
 
Huvudmedlem: Vad erbjuds till mig som huvudmedlem?
Föreningen Allt om Autism tillhandahåller en samlad kompetens inom området Autismspektrum. Vi erbjuder information, föreningsträffar och utbildning till föräldrar, anhöriga, skola, förskola och hela nätverket. Våra huvudmedlemmar är familjer med barn i autismspektrum och närliggande funktionsvariationer, vuxna med egen diagnos eller närliggande funktionsvariation, närstående till de med funktionsvariation samt yrkesverksamma inom området. Huvudmedlemmen är personen med autism eller särskilda behov.
Dessutom får du som huvudmedlem Inspirationsutskick 6 ggr/ år samt rabatt på Allt om Autisms tjänster så som lekträffar, filmfeedback m.m.
Huvudmedlemmen är personen med autismdiagnos eller liknande. Om barnet/personen med autism ska komma och leka med oss i vårt lekrum så vill vi informera om att personuppgifterna kan komma att användas till försäkring.
Familjemedlem: Är medlem nr 2,3,4 osv i samma familj som en Huvudmedlem. En familjemedlem har samma medlemsförmåner som en huvudmedlem.

Stödmedlem 100:-/år     Huvudmedlem  200:-/år (personen med funktionsvariation)    Familjemedlem 50:-/ år  

Medlemsavgiften betalas in till Bankgironummer: 5208-3292      Märk betalningen med ditt namn.

Fyll i formuläret


Allmänna villkor – samtycke
EU:s dataskyddsförordning (GDPR) stärker den enskilda personens rättigheter över hur företag, myndigheter och organisationer får samla in och använda deras personuppgifter. 
Din integritet är viktig för oss! Därför vill vi, i dessa allmänna villkor – samtycke, informera dig hur vi säkerställer att vi skyddar dina personuppgifter enligt EU:s senaste dataskyddsförordning (GDPR). 

Genom att du är tecknad för medlemskap, samtycker du till att följande uppgifter finns registrerade hos oss i vårt medlems och mailsystem :
·         namn,
·         e-postadress,
·         folkbokföringsadress,
·         telefonnummer och
·         personnummer
 
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kontakt@alltomautism.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att lämna in klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Om du väljer att gå ur föreningen så avskrivs dina uppgifter senast inom ett år.