varmt välkommen till föreningen allt om autism

Allt om Autism tar barnets väg

Vi stöttar autistiska barn och deras familjer med lek och handledning.
I vårt specialutformade lekrum möter vi barnen med nyfikenhet, respekt och glädje.
Vi utforskar deras värld och bygger relationer. På så sätt skapar vi en effektiv miljö för inlärning genom motivation och lek.

Fokus ligger på att utveckla färdigheter som är viktiga för alla att ha i relationer och utbyte med andra människor, t.ex. ögonkontakt, språk, samspel och flexibilitet. Föräldrar inkluderas i träningen och stärks för att kunna leka med sina barn på samma effektiva sätt.

Föreningen Allt Om Autism har en helhetsvision och erbjuder även aktiviteter som Disneydans och golfträning samt workshops, utbildning och handledning till professionella inom skola och fritidsverksamheter. Allt om Autism finns på Facebook och driver där forum för erfarenhetsutbyte mellan föräldrar.
Facebook: Allt om Autism mötesplats för föräldrar
 

Höstterminen 2019 öppnar Fjärilens skola i Malmö

Vi är en liten grundsärskola för åk 1-9 som sätter eleven främst. Vi som startar skolan är föräldrar till barn med särskilda behov. Vi tror att skolan kan anpassas mer för att eleverna ska kunna utvecklas ännu längre. Skolan är öppen för alla som har rätt att gå i grundsärskola och vi jobbar tillsammans i nätverk runt eleverna. Vi samarbetar med Allt om Autism och använder oss bland annat av deras sätt att bemöta och jobba med människor. Vår skola har dock inte specialinriktning mot just autism utan är öppen för alla som har rätt till grundsärskola.

Vill du att ditt barn ska gå i vår skola?

Vi söker elevassistenter och specialpedagoger/lärare

Läs mer här: http://www.fjarilensskola.se